Pakalpojumi

SIA „AB Intelligence Services”, tas ir uzņēmums, kas saviem klientiem piedāvā Detektīvu, biznesa drošības pakalpojumus un sniedz Juridiskās konsultācijas gan privātpersonām, gan juridiskām personām.

Mums uzdotie uzdevumi tiek veikti kvalitatīvi un profesionāli. Ar katru klientu strādājam individuāli. Garantējam informācijas konfidencialitāti.

Pakalpojumus veicam daudzās pasaules valstīs.

Privātdetektīvu pakalpojumi:

 • Preču zīmju aizsardzība; 
 • Kontrolpirkumu veikšana, tai skaitā B2B;
 • Vācam ziņas civillietās un krimināllietās;
 • Meklējam noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;
 • Noskaidrojam ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;
 • Sniedzam konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos
 • Noskaidrojam negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;
 • Vācam personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;
 • Meklējam fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu;
 • Noskaidrojam ar ko kontaktējās Jūsu bērns un ko viņš dara brīvajā laikā;
 • Informācijas iegūšana par laulības pārkāpumiem;
 • Piedāvājam pilna servisa intelektuālā īpašuma aizsardzību;
 • Darbinieku kontrole, vai darbinieki pilda savus dienesta pienākumus un neatrodas darba vieta alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē.
 • Vērtīgu kravu novērošanu;
 • Drošības audits;

Juridiskās konsultācijas:

 • Klientu interešu pārstāvība;
 • Konsultācijas sankciju jautājumos;
 • Konsultācijas kriminālprocesā;
 • Cietušo pārstāvēšana kriminālprocesā;
 • Intelektuālā īpašuma tiesībās;
 • Medicīnas tiesībās;
 • Administratīvas tiesībās;
 • Apdrošināšanas jautājumos;
 • Līgumu sagatavošana;
 • Konsultācijas sankciju jautājumos